ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Τεχνικες προδιαγραφες

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο