Ενημέρωση για διενέργεια stress echo

Αθήνα, 20.03.2019

 

 

Σας  γνωρίζουμε  ότι   στο   Πανεπιστημιακό Ίδρυμα  ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» Α.Ε. εγκαταστάθηκε τελευταίας γενιάς ηχοκαρδιογραφική συσκευή.

Πέραν όλων των άλλων καρδιοαγγειολογικών εξετάσεων που εκτελούνται στο Θεραπευτήριο, διενεργείται επίσης και η πολύ σημαντική διαγνωστική καρδιολογική εξέταση Stress Ηχοκαρδιογράφημα (Stress Echo).

Επισημαίνεται ότι υπάρχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

 

Ραντεβού

Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων

τηλ. 210-7208172