Πρόγραμμα Ιατρών

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 8:00 - 10:00 50.00 €
  ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 12:00 - 14:00 50.00 €
  ΠΟΡΤΙΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00 - 14:00 50.00 €
  ΦΙΛΗΣ ΤΡΙΤΗ 13:00 - 15:00 50.00 €
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΒΛΑΜΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:30 - 15:00 20.00 €
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΒΡΑΧΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13:00-17:00 30.00 €
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΝΤΟΥΝΤΑΣ ΤΡΙΤΗ 13:00 - 16:00 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 - 18:00 40.00 €
ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΠΕΛΕΝΗΣ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 18:00 -19:00 30.00 €
  ΧΑΤΖΙΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00 - 16:00, ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 12:00 - 13:00 30.00 €
ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ ΤΣΙΓΓΙΝΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 - 10:00 & ΠΕΜΠΤΗ 12:00 - 14:00 40.00 €
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:30 - 12:30 20.00 €
  ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 13:00 20.00 €
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 12:00 20.00 €
  ΜΠΑΡΜΟΥΝΑΚΗΣ ΤΡΙΤΗ 10:00 - 12:00 30.00 €
  ΣΚΑΡΠΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00 - 19:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 - 20:00, ΠΕΜΠΤΗ 11:00 - 12:00 30.00 €
ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 9:45 - 12:00 100.00 €
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00 - 10:00 30.00 €
  ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 - 10:00 30.00 €
  ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00 - 19:00 &  ΠΕΜΠΤΗ 08:30 - 10:00 30.00 €
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΤΡΙΤΗ 9:30 - 12:00, ΠΕΜΠΤΗ 9:30 - 12:30 20.00 €
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 12:00 20.00 €
  ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 10:00 - 12:00 20.00 €

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΓΚΡΕΜΟΥΤΗΣ ΤΡΙΤΗ 16:00 - 18:00 50.00 €
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 14:00 20.00 €
  ΦΛΩΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 14:00  20.00 €
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΛ ΑΧΟΥΑΛ ΤΡΙΤΗ 8:00 - 10:00 & ΠΕΜΠΤΗ 8:00 - 10:00 20.00 €
  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12:00 -16:00  30.00 €
  ΠΟΥΛΙΟΣ ΤΡΙΤΗ 17:00 -19:00 30.00 €
  ΡΕΣΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 - 10:00,  ΤΡΙΤΗ 18:00 - 19:00 20.00 €
  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 - 10:00 50.00 €
ΩΡΛ ΜΑΧΑΣ ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 11:00 - 13:00 30.00 €
  ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ  10:30 -12:00 40.00 €