Πρόγραμμα Ιατρών

 

 

 

 

 

           
ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΙΑΤΡΟΙ      ΠΡΩΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΝΤΑΓ.  
ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 10:00 - 12:00 20.00 € 10.00 €  
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 12:00 20.00 € 10.00 €  
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:30 - 12:30 20.00 € 10.00 €  
ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 12:00 20.00 € 10.00 €  
ΑΛ ΑΧΟΥΑΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 14:00 -16:00, ΤΡΙΤΗ 8:00 - 10:00, ΤΕΤΑΡΤΗ 14:00 - 16:00, ΠΕΜΠΤΗ 8:00 - 10:00 20.00 € 10.00 €  
ΡΕΣΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 - 10:00,  ΤΡΙΤΗ 18:00 - 19:00 20.00 € 10.00 €  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΤΡΙΤΗ 9:30 - 12:00, ΠΕΜΠΤΗ 9:30 - 12:30 20.00 € 10.00 €  
ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 14:00 20.00 € 10.00 €  
ΦΛΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 -14:00  20.00 € 10.00 €  
ΒΛΑΜΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:30 - 15:00 20.00 € 10.00 €  
           
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ                 
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 13:00 20.00 €    
ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 8:00 - 10:00 50.00 €    
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12:00 - 14:00 50.00 €    
ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΤΗ 13:00 - 15:00 50.00 €    
ΠΟΡΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00 - 14:00 50.00 €    
ΔΕΛΛΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00 - 17:00 30.00 €    
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 - 9:00 30.00 €    
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΤΡΙΤΗ 10:00 - 12:00 30.00 €    
ΣΚΑΡΠΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00 - 19:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 - 20:00, ΠΕΜΠΤΗ 11:00 - 12:00 30.00 €    
ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ Ω.Ρ.Λ.  ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 10:30 -12:00 40.00 €    
ΜΑΧΑΣ Ω.Ρ.Λ.  ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00 - 13:00 30.00 €    
ΝΤΟΥΝΤΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΗ 13:00 - 16:00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 - 18:00 40.00 €    
ΧΑΤΖΙΝΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00 - 16:00, ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 12:00 - 13:00 30.00 €    
ΜΠΕΛΕΝΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 18:00 -19:00 30.00 €    
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12:00 -16:00 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00 - 19:00 30.00 €    
ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΤΗ 17:00 -19:00 30.00 €    
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 - 10:00 50.00 €    
ΓΚΡΕΜΟΥΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΤΗ 16:00 - 18:00 50.00 €    
ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00 - 16:00 80.00 €    
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00 - 18:00 80.00 €