Πρόγραμμα Ιατρών

 

 

 

 

 

 

 

 

     
         
ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΙΑΤΡΟΙ     ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΝΤΑΓ.
ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 10:00 - 12:00 20.00 € 10.00 €
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 12:00 20.00 € 10.00 €
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:30 - 12:30 20.00 € 10.00 €
ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ  ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 12:00 20.00 € 10.00 €
ΑΛ ΑΧΟΥΑΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΤΗ 8:00 - 10:00 & ΠΕΜΠΤΗ 8:00 - 10:00 20.00 € 10.00 €
ΡΕΣΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 - 10:00,  ΤΡΙΤΗ 18:00 - 19:00 20.00 € 10.00 €
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΤΡΙΤΗ 9:30 - 12:00, ΠΕΜΠΤΗ 9:30 - 12:30 20.00 € 10.00 €
ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 14:00 20.00 € 10.00 €
ΦΛΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 -14:00  20.00 € 10.00 €
ΒΛΑΜΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:30 - 15:00 20.00 € 10.00 €
         
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ        
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 13:00 20.00 €  
ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 8:00 - 10:00 50.00 €  
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12:00 - 14:00 50.00 €  
ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΤΗ 13:00 - 15:00 50.00 €  
ΠΟΡΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00 - 14:00 50.00 €  
ΔΕΛΛΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 08:00 - 10:00 & ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00 - 17:00 30.00 €  
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 - 10:00 30.00 €  
ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00 - 19:00 &  ΠΕΜΠΤΗ 08:30 - 10:30 30.00 €  
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΤΡΙΤΗ 10:00 - 12:00 30.00 €  
ΣΚΑΡΠΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00 - 19:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 - 20:00, ΠΕΜΠΤΗ 11:00 - 12:00 30.00 €  
ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ Ω.Ρ.Λ.  ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 10:30 -12:00 40.00 €  
ΜΑΧΑΣ Ω.Ρ.Λ.  ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00 - 13:00 30.00 €  
ΒΡΑΧΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00 -17:00 30.00 €  
ΝΤΟΥΝΤΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΗ 13:00 - 16:00 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 - 18:00 40.00 €  
ΧΑΤΖΙΝΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00 - 16:00, ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 12:00 - 13:00 30.00 €  
ΜΠΕΛΕΝΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 18:00 -19:00 30.00 €  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 12:00 -16:00  30.00 €  
ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΤΗ 17:00 -19:00 30.00 €  
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ  ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 - 10:00 50.00 €  
ΓΚΡΕΜΟΥΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΡΙΤΗ 16:00 - 18:00 50.00 €  
ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00 - 16:00 80.00 €  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00 - 18:00 80.00 €