Εργαστήριο Αγγειακής Προσπέλασης

Η αγγειακή προσπέλαση είναι η πιο συνηθισμένη νοσηλευτική παρέμβαση σε νοσηλευόμενους ασθενείς.

Στην πιο απλή της μορφή, συνίσταται στην τοποθέτηση ενός περιφερικά εισερχόμενου  φλεβοκαθετήρα  (PIV) - με συνήθη διάμετρο μεταξύ 20g και 18g - προκειμένου να χορηγηθούν τα απαραίτητα φάρμακα σε ασθενείς που χρήζουν ολιγοήμερης νοσηλείας ή πρόκειται να υποβληθούν σε μικρής διάρκειας και βαρύτητας χειρουργικές επεμβάσεις. Οι περιφερικά εισερχόμενοι φλεβικοί καθετήρες έχουν κατά το μέγιστο διάρκεια ζωής 96 ωρών και δεν προσφέρονται για λήψεις δειγμάτων αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή χρήζουν μακροχρόνιας ενδοφλέβιας θεραπείας ή νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας μέχρι τώρα αντιμετωπίζονταν με την τοποθέτηση συσκευών αγγειακής προσπέλασης, οι οποίες είτε έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής (όταν πρόκειται για κεντρικά εισερχόμενες συσκευές (CICC) που συνδέονται ή όχι με ενταφιαζόμενο κώδωνα χημειοθεραπείας, σύνδρομο pinch off) είτε ενέχουν κινδύνους δυνητικά  απειλητικούς για τη ζωή (αιμοθώρακας, πνευμοθώρακας, χυλοθώρακας κλπ).

Στα παραπάνω οφείλουμε να συμπεριλάβουμε την περαιτέρω έκθεση του ασθενούς (ο οποίος έχει ήδη επιβαρυνθεί αρκετά κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών εξετάσεων) και του προσωπικού στην ακτινοβολία από τη συσκευή ακτινοσκόπησης, που μέχρι τώρα ήταν απολύτως απαραίτητη.

Τα τελευταία χρόνια στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, σε ογκολογικούς ασθενείς ή ασθενείς που χρήζουν μακροχρόνιας φροντίδας για αγγειακή προσπέλαση και ενδοφλέβια θεραπεία (χορήγηση παρεντερικής διατροφής, μακροχρόνια χορήγηση αντιβιοτικών κλπ), εφαρμόζουμε τη μέθοδο τοποθέτησης περιφερικά εισερχόμενων κεντρικών φλεβικών συσκευών υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, με ταυτόχρονη πιστοποίηση της σωστής θέσης του άκρου του καθετήρα με τη μέθοδο ECG. Η θέση του άκρου του καθετήρα, στη συμβολή της άνω κοίλης φλέβας με τον δεξιό κόλπο είναι ιδιαίτερης σημασίας, διότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η διάρκεια ζωής της συσκευής και ελαχιστοποιούνται οι πιθανές επιπλοκές, μπορεί δε να διαπιστωθεί μόνο με τη χρησιμοποίηση συστημάτων πλοήγησης που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο.

Έτσι, τοποθετούμε είτε PICC Ports (περιφερικά εισερχόμενους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες, συνδεδεμένους με κώδωνα χημειοθεραπείας) είτε PICCs (περιφερικά εισερχόμενους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες). Η επιλογή γίνεται με βάση τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, την επιθυμία του ασθενούς, την αναμενόμενη διάρκεια της θεραπείας και το αν η νόσος του ασθενούς είναι μεταστατική ή όχι. Και τα δύο είδη συσκευών δεν είναι ορατά, η περιποίησή τους είναι απλή, ενώ η διάρκεια της τοποθέτησής τους είναι λιγότερη από μισή ώρα. Ο ασθενής παραμένει συνολικά περίπου μια ώρα στο Θεραπευτήριο.

Το Ευγενίδειο είναι κέντρο αναφοράς για δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, ενώ σε περιπτώσεις που νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ ή ογκολογικές μονάδες ασθενείς δεν δύνανται να μεταβούν στον χώρο του Θεραπευτηρίου, η ομάδα του εργαστηρίου μεταβαίνει στις ανάλογες δομές.

Μετά την τοποθέτηση, οι ασθενείς μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου, ενώ αν οι θεραπείες τους γίνονται αλλού, το προσωπικό του εργαστηρίου μπορεί να μεταβεί στο νοσοκομείο που αντιμετωπίζονται και να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οι περιφερικά εισερχόμενοι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες έχουν θεωρητικά απεριόριστη διάρκεια ζωής.

 

 

 

Το εργαστήριο Αγγειακής Προσπέλασης του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου συνεργάζεται με εγνωσμένου κύρους μονάδες της Ευρώπης και της Αμερικής, μετά από πρόσκληση των ανάλογων δομών, ενώ το προσωπικό του εργαστηρίου εκπαιδεύει νοσηλευτές και γιατρούς σε πολλές χώρες.

 

Ο ασθενής που χρήζει για οποιονδήποτε λόγο αγγειακής προσπέλασης, απευθυνόμενος στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, θα εξασφαλίσει ότι για όλη τη διάρκεια της θεραπείας του θα αντιμετωπισθεί χωρίς να βιώσει πόνο οφειλόμενο στη θεραπεία και δεν θα έρθει αντιμέτωπος με επιπλοκές όπως η εξαγγείωση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων.

 

Ευάγγελος Αντ. Κωνσταντίνου

Νοσηλευτής ΠΕ, PICC Instructor

Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσηλευτικής Αναισθησιολογίας

Σχολής Επιστημών Υγείας, Τμήματος Νοσηλευτικής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διευθυντής του Εργαστηρίου Αγγειακής Προσπέλασης του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου.

Υπεύθυνος της Μονάδας Αγγειακής Προσπέλασης Ελάχιστης Επεμβατικότητας της Χειρουργικής Κλινικής του Τμήματος Νοσηλευτικής. ΓΟΝΚ ‘’ Οι Άγιοι Ανάργυροι ‘’.