Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής

Στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου εκτελούνται πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, μικρής, μεσαίας και μεγάλης βαρύτητας, που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα του Επανορθωτικού και Αισθητικού τομέα της χειρουργικής αυτής ειδικότητας.

Στον Επανορθωτικό τομέα προεξάρχουν οι αποκασταστάσεις μαστού μετά μαστεκτομή, σε συνεργασία με τους χειρουργούς μαστού, είτε ταυτόχρονα με την μαστεκτομή είτε σε β΄ χρόνο. Η αποκατάσταση επιτυγχάνεται είτε με τοποθέτηση σιλικονούχων ενθεμάτων είτε με χρήση αυτόλογων ιστών από τη ράχη ή την κοιλιακή χώρα της ασθενούς. Σε β΄χρόνο ακολουθεί η αποκατάσταση του συμπλέγματος θηλής και θηλαίας άλω.

Στις επεμβάσεις αποκατάστασης συγκαταλέγονται επίσης διορθωτικές μετεγκαυματικών ρικνώσεων, δυσμορφιών, ουλών, μεγαλομαστίας, γυναικομαστίας, ανισομαστίας, συγγενών διαμαρτιών κ.α. Επίσης αφαιρούνται πολλά καλοήθη και κακοήθη νεοπλάσματα δέρματος, σπίλοι, κύστεις, λιπώματα, επιθηλιώματα, σαρκώματα και μελανώματα.

Στον Αισθητικό τομέα, εκτελούνται πολλές αισθητικές επεμβάσεις που αφορούν στο πρόσωπο, τον κορμό και τα άκρα, όπως βλεφαροπλαστικές, ωτοπλαστικές, lifting προσώπου, ρινοπλαστικές, αυξητικές μαστού, ανορθώσεις μαστού, βραχιονοπλαστικές, κοιλιοπλαστικές, μηροπλαστικές, λιποαναρροφήσεις κ.α.

Θωμαΐς Γ. Οικονόμου MD, PhD, FEBOPRAS
Πλαστικός Χειρουργός