Ανοιχτή Πρόσκληση σε Διαγωνισμό

 

Αθήνα 24/05/2018

Α.Π. 334

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη Συμβούλου με σκοπό την Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία  Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ε.Ε.

 

Υποβολή κλειστών προσφορών έως και την Δευτέρα 18/6/2018 και ώρα 15.00

 

Η παραλαβή της σχετικής προκήρυξης θα γίνεται από την Πέμπτη  24/5/2018 έως και την Δευτέρα 11/6/2018 από τα Γραφεία της Διοίκησης του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, Παπαδιαμαντοπούλου 20, Τ.Κ. 11528 Ιλίσια, 1ος όροφος από 9.00-15.00

 

Πληροφορίες:  210-7228233

 

 

 

    Για την εταιρεία,

 

                                                       Δρ. Παναγιώτης Φωτόπουλος

                              Διευθύνων Σύμβουλος Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου