Χειρουργικός Τομέας

Τμήματα

  • Χειρουργικό
  • Ουρολογικό
  • Ορθοπαιδικό
  • Θωρακοχειρουργικό
  • Γυναικολογικό
  • Ω.Ρ.Λ.
  • Οφθαλμολογικό
  • Πλαστικής Χειρουργικής
  • Αγειοχειρουργικής
  • Γναθοχειρουργικό

 

Ιατροί Χειρουργικού Τομέα και Συνεργάτες Ιατροί