Ιατρείο Πλαστικής Χειρουργικής

Λειτουργία Ιατρείου Πλαστικής Χειρουργικής από τον καθηγητή κύριο Νικόλαο Α. Παπαδόπουλο, κάθε Δευτέρα 17:00 -19:00.